wieczór kolęd

Wieczór kolęd i pastorałek,odbył się 20 grudnia {czwartek) o godz. 17.00.

Kolędy wykonają uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Rodziny Wiłkomirskich klasy gitary pani Kamili Krzeszowiec.