1. W celu wypożyczenia do domu czasopism zgromadzonych w Czytelni MediaStrefie należy posiadać aktualną kartę czytelnika M-PBP w Świdniku.
 2. Do domu będą wypożyczane tylko: tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki.
 3. Czasopisma regionalne są dostępne tylko ma miejscu.
 4. Czasopisma zostaną wypożyczone na konto biblioteczne danego Czytelnika.
 5. Czytelnik, który zniszczył lub zgubił wypożyczone czasopismo, zobowiązany jest do jego odkupienia (całkowity koszt pozyskania nowego egzemplarza = jego cena + koszt przesyłki np. od wydawcy).
 6. Czasopisma będą wypożyczane po zarejestrowaniu nowego numeru (zob spis czasopism do wypożyczenia).
 7. Czasopisma będą wypożyczane na następujący okres:
  • tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki – na 14 dni;
  • jeżeli termin zwrotu przypada na dzień wolny od pracy biblioteki, wypożyczone czasopisma należy zwrócić w pierwszym dniu otwarcia biblioteki.
 8. 7. W przypadku nie przestrzegania terminu zwrotów wypożyczonych czasopism, pracownik Czytelni może odmówić wypożyczenia czasopism.
 9. Maksymalnie do domu można wypożyczyć jednorazowo do 5 czasopism.
 10. Za każdy dzień zwłoki ze zwrotem czasopisma będzie naliczana kara w wysokości 10 groszy na dzień (po terminie) za każdy wypożyczony egzemplarz.
 11. Regulamin zakłada, że czytelnik, który wypożyczył czasopismo do domu, zapoznał się i zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu.