1.Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej, przy ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik.


2.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.


3. Dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1. lit. a), b}, c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.


4. Dostęp do nich będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.


5. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów statystycznych, dla którego są przetwarzane. W przypadku braku aktywności na koncie czytelnika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną usunięte z systemu.


6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.


7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.


8.Posiada Pan/Pani pełne prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania w przypadku nieaktualności.


9.Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary), możecie Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).


10.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


11.Użytkownik biblioteki ma prawo uzyskać kopię swoich danych, które można dostać  w Bibliotece Głównej przy ul. Niepodległości 13 (21-040 Świdnik).